Terug naar de kern

Ook dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging weer goed bezocht. Vele actieve en post-actieve leden brachten een toast uit op het nieuwe jaar. Tijdens de terug- en vooruitblik gaf Hans Montanus, voorzitter a.i., aan dat VHS terug naar de kern gaat.

De kern van onze vereniging is en blijft individuele en collectieve belangenbehartiging. Zowel via de vakbondscontactpersonen die leden persoonlijk bijstaan wanneer daar behoefte aan is als via de medezeggenschap en aan de onderhandelingstafels waar gewerkt wordt aan een gezonde werkomgeving voor medewerker en werkgever. Daarnaast heeft VHS de afgelopen jaren getracht activiteiten te ontplooien rondom persoonlijke ontwikkeling. Hier blijkt echter weinig belangstelling voor. De bedrijven binnen de spoorsector bieden blijkbaar genoeg handvaten op dit vlak. Op zich een goede zaak. VHS stopt dan ook met deze activiteiten. Ook zien we dat de animo voor de VHS bijeenkomsten terugloopt. Ook hier blijkt het aanbod van dergelijke activiteiten zeer groot. VHS blijft bijeenkomsten organiseren, maar zal dit met een lagere frequentie doen en zoekt tevens naar evenementen die samen met andere partijen opgepakt kunnen worden. Een mooi voorbeeld is het KennisCafé op 27 februari dat VHS samen organiseert met Jong NS.

De kern van dit alles; VHS blijft dé vakvereniging die opkomt voor jouw belangen.

Kon je niet bij de nieuwjaarsreceptie zijn, maar ben je wel benieuwd naar de presentatie van Hans? Bekijk deze hier.