Start NS cao-onderhandelingen: een goede eerste dag

14 februari 2020

Op 13 februari werden de voorstellenbrieven van de bonden en de werkgever uitgewisseld en toegelicht. De sfeer aan tafel was open en ontspannen, hoewel er best veel licht zit tussen de voorstellen van de bonden en die van NS.

Hoofdonderwerpen in onze inzetbrief:

  •  Werk van de toekomst – toekomst van werk: Meer ruimte bieden, ook in financiële zin, aan persoonlijke ontwikkeling en permanente educatie en dit meer te stimuleren en actiever aan te bieden, vanuit de veiligheid van een vaste aanstelling
  • Evaluatie en eventuele optimalisatie van H9
  • Balans tussen generaties
  • Flexibele arbeidsvoorwaarden voor individu
  • Looptijd: wij stellen een zo lang mogelijke looptijd voor.

Er zijn procesafspraken gemaakt over communicatie en gebruik van social media. En er is afgesproken dat er aan tafel per delegatie alleen via een woordvoerder gesproken wordt.

Voor wat betreft de “technische wijzigingsvoorstellen” (de wijzigingen o.a. als gevolg van wet- en regelgeving): daar wordt een aparte werkgroep voor ingesteld. We zoeken dus iemand van VHS die in die werkgroep wil deelnemen. Deze technische wijzigingen zijn geen onderdeel van de onderhandelingen, maar de cao moet aan het einde van de onderhandelingsperiode hier wel op aangepast zijn.

De volgende bijeenkomst is 5 maart. Dan beginnen de echte onderhandelingen. De agenda’s zijn al vrijgemaakt voor een sessie van 10.00 tot 22.00 uur.

Wij hebben er zin in en we houden jullie op de hoogte.

De onderhandelingsdelegatie van VHS Railprofessionals: Carin Herr en Gezina ten Hove