Samen sterk

17 oktober 2019

De afgelopen maanden is het beoogde nieuwe bestuur van VHS, met nieuwe voorzitter Marcel Kunst en nieuw lid Bas Rijnders, druk bezig geweest om na te denken over de toekomst van onze vereniging. We zijn tot de conclusie gekomen dat ondanks dalend ledental VHS nog steeds relevant kan zijn als netwerk voor het spoor, aan de vakbondstafels en binnen de medezeggenschap. Actieve betrokkenheid van jullie als leden is daarbij noodzakelijk. Op donderdag 31 oktober ben je van harte welkom op de extra Algemene Ledenvergadering. Toon je betrokkenheid en kom kennis maken met de nieuwe bestuursleden en beslis mee over de toekomst van VHS. Je kunt je hier aanmelden.

Hoe draag jij je steentje bij?

Wat bedoelen we met actieve betrokkenheid? Simpel: input leveren bij cao-onderhandelingen, actief informatie leveren en verspreiden bij reorganisaties, het mede organiseren van het delen van kennis en van uitjes, en het ondersteunen van het bestuur op bepaalde onderwerpen. En uiteraard bij het werven van nieuwe leden: leden werven immers het beste leden. Mocht je nog andere manieren weten waarop je een bijdrage kunt leveren? Schroom niet en laat het ons weten!

Tot op de ALV, tot donderdag 31 oktober. Vergeet niet om je even aan te melden in verband met de beveiliging van het gebouw.