Rob Derksen gekozen tot voorzitter

25 maart 2021

VHS'er Rob Derksen is gekozen tot voorzitter van het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV). Derksen was hiervoor al voorzitter van het VO van het Spoorwegpensioenfonds. Met deze (her)benoeming vervult Derksen opnieuw de rol die hem het beste ligt: die van bruggenbouwer.

Het VO telt zeventien leden die samen de werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. 'Ik sta voor een leuke uitdaging', vindt Derksen. 'Eentje waar ik heel veel zin in heb. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan waar we de komende vier jaar een hele klus aan zullen hebben. Daarin hebben we als VO ook een rol en ik wil die rol zo optimaal mogelijk tot zijn recht laten komen.' Derksen hoopt dat dit ook snel weer middels fysieke bijeenkomsten kan. 'We zijn uiteraard online al aan de slag, maar ik vind dat eerlijk gezegd armoe troef. Niet iedereen kent elkaar en we hebben leden die nieuw zijn in het VO. Met een kleine twintig man online vergaderen is niet optimaal. Je mist heel veel non-verbale communicatie die je in een fysieke bijeenkomst wel meekrijgt en belangrijk is voor het proces waar je samen in zit.'

Door de fusie van het spoorwegpensioenfonds met het SPOV tot het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer werd uit de verantwoordingsorganen van de beide pensioenfondsen een transitieverantwoordingsorgaan samengesteld. Om het VO een goede afspiegeling te laten zijn van de nieuwe organisatie werden afgelopen november verkiezingen voor het VO gehouden.  VHS is hierin met drie leden vertegenwoordigd.