ProRail heeft nieuwe cao

27 mei 2021

VHS Railprofessionals, FNV Spoor, CNV Vakmensen en ProRail hebben een definitief onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt. De cao is geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Sinds oktober 2020 hebben de drie bonden samen met ProRail gesproken over de totstandkoming van een nieuwe cao met als ingangsdatum 1 januari 2021. Deze gesprekken verliepen vaak moeizaam en resulteerden er in dat ProRail op 1 maart 2021 een integraal eindbod neerlegde. Dit eindbod is door de bonden ter stemming voorgelegd aan de eigen leden. Op 19 maart 2021 is de uitslag van de ledenraadpleging bekend geworden. De meerderheid van onze leden en de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het eindbod. De meerderheid van de leden van FNV Spoor heeft niet ingestemd. Met als resultaat dat ProRail op 12 april 2021 een ultimatum ontving van FNV Spoor. Op 18 april 2021 heeft ProRail de eisen in het ultimatum van FNV Spoor afgewezen. FNV Spoor heeft hierop acties aangekondigd. Dit leidde op 28 april tot een eerste werkonderbreking op drie verkeersleidingsposten. ProRail en vakbonden zijn daarna opnieuw gesprekken gestart met als doel een akkoord met alle partijen te kunnen sluiten. Dit heeft op 28 april geleid tot een voorstel voor een onderhandelingsresultaat. Na bespreking met de achterban is dit voorstel omgezet in een definitief onderhandelingsresultaat dat door vakbonden positief werd voorgelegd aan de achterban. Inmiddels hebben alle bonden laten weten dat een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

De kernpunten van de nieuwe cao:

  • Een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
  • Een structurele loonsverhoging:
    • per 1 januari 2021 van 2% met een “vloer” van €120. De vloer per 1 januari 2021 wil zeggen dat de verhoging minimaal €120 bruto bedraagt bij een fulltime dienstverband.per 1 januari 2022 van inflatie + 0,5% (met een minimum van 2%).
    • Per 1 januari 2021 wordt over de onregelmatigheidstoeslag (ORT)-vergoedingen die zijn opgenomen in bijlage 3 van de cao en waarover ook pensioen wordt opgebouwd vakantietoeslag uitgekeerd.
  • Een eenmalige thuiswerkvergoeding per 1 oktober 2021 van €250 netto (bij een fulltime dienstverband) voor de medewerkers die verplicht hebben thuisgewerkt in 2021.
  • Een concrete Regeling eerder stoppen met werken voor specifieke doelgroepen met gefaseerde invoering per 1-1-2022.
  • Een regeling voor verlofsparen tot een maximum van 100 weken.
  • Verschillende andere verbeteringen in de cao waaronder een fietsregeling.