ProRail College Tour

26 maart 2020

Op woensdag 4 maart vond er in het regiokantoor van ProRail te Eindhoven een speciale College Tour plaats. Het bekende televisieformat had die dag een bijzondere vorm: met Stientje van Veldhoven, Minister voor Verkeer en Wonen en John Voppen, CEO van ProRail, waren er namelijk twee gasten. Het onderwerp: de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Afgesproken was dat de veertig aanwezigen alles mochten vragen. Zo werd het een open en eerlijk gesprek, geleid door Inés Plasmans, directeur Communicatie en Externe Betrekkingen  van Prorail.

De College Tour werd bedacht door ProRail-collega’s tijdens het communicatieonderzoek over zbo. Omdat uit dit onderzoek ook de behoefte naar voren kwam om niet enkel vanuit Utrecht te denken en te organiseren, vond de middag plaats in de regio.

Aan Stientje van Veldhoven werd gevraagd hoe ze omgaat met het feit dat veel mensen tegen zijn (“de hele sector is tegen”). Ook de Raad van State heeft negatief geadviseerd. Stientje antwoordde dat de Raad van State heeft aangegeven dat in een greenfield-situatie - een situatie waarin het starten en opbouwen van de activiteiten van een nieuw bedrijf of nieuwe operatie vanaf de grond (vanuit het niets) plaatsvindt - voor een zbo zou zijn gekozen, maar dat ze moet beargumenteren waarom ze het juist nu wil doen. Haar argument is dat het nodig is voor de toekomstige uitdagingen op het spoor en dat ze deze omvorming het liefst doet op het moment dat het goed gaat met ProRail. Als zbo kan ProRail een goede adviseursfunctie uitoefenen.

John Voppen gaf aan dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid: 'als we niet live kunnen per 1 januari 2021, doen we het later.'

Van deze middag is een samenvatting gemaakt en verspreid binnen ProRail zodat alle ProRail-collega's kennis kunnen nemen van hetgeen Stientje van Veldhoven en John Voppen voor ogen hebben.