Principeakkoord

18 juni 2019

Zoals jullie weten is er een akkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet over de pensioenen. De drie grote vakcentrales FNV, CNV en VCP zijn akkoord en aan boord. Wij als VHS hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat het goed is dat er een akkoord komt zodat er gebouwd kan worden aan een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel. Dit akkoord is echter nog maar het begin. Onze belangen zijn en worden in dit overleg behartigd door de VCP, de Vakcentrale voor Professionals. Het akkoord dat er ligt regelt eigenlijk nog niet veel op het gebied van het aanvullend pensioen. Het is vooral gericht op de leeftijd waarop mensen hun AOW ontvangen. Wij zijn blij dat de rechtstreekse koppeling met de levensverwachting enigszins is verzacht en dat de AOW leeftijd voor de komende twee jaar is bevroren. Ook zijn we blij dat er een stuurgroep wordt voorgesteld die verdere invulling gaat geven aan de concrete uitwerking van het pensioenstelsel. Wil je weten hoe de VCP tegen het principeakkoord aankijkt, lees dan hier verder.

Hans Montanus
Voorzitter a.i.