Pilot 'meer regelruimte' afgerond

De pilot 'Meer regelruimte binnen de CAO' die vorig jaar bij ProRail liep is afgerond. De pilot vond plaats op verzoek van VHS en was geïnspireerd op de manier van werken bij NS Stations.

Tijdens de pilot werd de cao opzij gelegd en werd gezocht naar meer regelruimte, zowel individueel als collectief. Er bleek behoefte aan een vrij te besteden opleidingsbudget, meer verlof, tijdelijk een andere functie bekleden, flexibile werktijden en meer faciliteiten. Met de wensen boven tafel bleek dat de meeste onderwerpen reeds opgenomen zijn in de cao of bereikt kunnen worden door aanvullende afspraken te maken. Alleen zijn managers en medewerkers niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. Ook zorgen sommige systemen voor een bepaalde starheid in het verwezenlijken van bepaalde wensen.

De aanbevelingen richten zich dan ook onder andere op het flexibeler inrichten van systemen en het op peil brengen van de kennis over wat er nu al is en kan binnen de huidige cao.

Meer weten? Je kunt hier de eindevaluatie van de pilot bekijken.