Overleg over nevenwerkzaamheden NS

Het nieuwe beleid en de hernieuwde criteria met betrekking tot nevenwerkzaamheden van NS hebben heel wat stof op doen waaien. Zo veel stof dat op dit moment overleg plaats vindt tussen NS en de COR (Centrale Ondernemingsraad) over dit onderwerp.

Zowel bij NS'ers, als bij bonden en medezeggenschap was onrust ontstaan over dit nieuwe beleid en de hernieuwde criteria. Op 12 februari jl. heeft FNV Spoor, mede namens VHS Railprofessionals en CNV Vakmensen, een brief over dit onderwerp gestuurd aan Roger van Boxtel, president-directeur NS. We zijn verheugd dat mede dankzij deze brief een dialoog op gang is gebracht tussen COR en NS.

Het ziet er naar uit dat er wijzigingen zullen worden doorgevoerd in het toetsingskader om een en ander beter uitvoerbaar te maken. Vooruitlopend op deze wijzigingen is het niet meer nodig om een driepartijenovereenkomst te sluiten. NS verwacht uiterlijk 1 maart meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitwerkingen van de wijzigingen.