Opnieuw om tafel voor cao ProRail

21 november 2019

Het onderhandelingsresultaat over de cao van ProRail van 2 oktober jl. werd door een ruime meerderheid van de leden van VHS Railprofessionals goedgekeurd (97%). De leden van CNV stemden ook voor (62%), maar de leden van de grootste bond FNV stemden met 76% tegen.

Dit duidelijke signaal van de FNV-leden was voor de directie reden om opnieuw aan tafel te willen. Op 11 november is de zesde, en hopelijk laatste, ronde van de onderhandelingen geweest. Na ruim vijf uur heeft dit geleid tot een nieuw resultaat, wat nu ook door FNV met een positief advies aan de leden wordt voorgelegd.

De belangrijkste punten uit het nieuwe resultaat:

  • Lonen worden verhoogd met 2% per 1 juli 2019 en 3,2% per 1 januari 2020. (was 2 % per 1 oktober 2019 en 2,8% per 1 april 2020)
  • De onregelmatigheidstoeslag voor de uren liggende tussen 00.00 en 06.00 uur wordt per 1 januari 2020 verhoogd van €7,89 naar €9,00 per uur. De overige ORT-uren worden verhoogd met de bovenstaande cao-verhogingen.
  • Het sociaal plan blijft onderdeel van de cao Sociale Eenheid NS.

VHS-onderhandelaars Gezina ten Hove, Wico Molenaar en Goof Lindijer zijn tevreden met dit verbeterde resultaat en hebben dit gemeld aan de leden binnen ProRail.

Uiterlijk 25 november weten we of alle bonden het resultaat goedkeuren.