NS komt met eindbod cao

27 januari 2021

Na elf onderhandelingsdagen tussen de directie van NS en de vier bonden (VHS, CNV, FNV, VVMC) heeft NS 21 januari jl. een eindbod neergelegd. Het eindbod is geldig tot 18 februari. Tot die tijd hebben bonden de gelegenheid om hun achterban te raadplegen en NS te laten weten of ze het eindbod wel of niet accepteren.

Ook VHS heeft inmiddels haar leden bij NS gevraagd wat zij willen. Voor wie niet bij NS werkt maar wel wil weten hoe dit bod tot stand is gekomen hierbij een beknopt overzicht.

Start onderhandelingen

Op 11 februari 2020 stuurde VHS haar inzetbrief aan NS. Hierin stonden de onderwerpen die VHS graag in de cao verbeterd wilde zien. Ook andere bonden stuurden hun brieven, een normale gang van zaken aan het begin van cao-onderhandelingen. Tot zover niets aan de hand. Vlak daarna legde COVID19 Nederland lam en lag alles stil.

Werkgelegenheidspact

NS kwam in juni met een voorstel voor een werkgelegenheidspact. Het werkgelegenheidspact is met de bonden besproken en door de bonden voorgelegd aan hun leden. De meeste leden van VHS stemden voor, maar over alle bonden heen stemden de meeste mensen tegen.

Herstart onderhandelingen

Daarop zijn op 21 oktober 2020 in een grote zaal in Zaltbommel, met tafeltjes op anderhalve meter, de cao-onderhandelingen begonnen. De bonden zijn tijdens de onderhandelingen steeds gezamenlijk opgetrokken. Na elf onderhandeldagen heeft NS de conclusie getrokken dat een gezamenlijk onderhandelingsresultaat niet mogelijk bleek. Ondanks het feit dat zowel NS als bonden op meerdere onderwerpen toegegeven hebben, kwamen partijen onvoldoende tot elkaar. Het laatste bod, van 21 januari 2021, werd daarmee het eindbod van NS.

De inzet van VHS afgezet tegen het eindbod van NS

Een aantal voorstellen uit de inzetbrief komen terug in de cao.

1. Werk van de toekomst - toekomst van werk
Van medewerkers wordt toenemende flexibiliteit gevraagd. NS moet daarin faciliteren, onder andere vanuit een vaste aanstelling. In het resultaat zien we dit terug in de werkgarantie die NS biedt tot 1 januari 2025.

2. Balans tussen generaties
Als oudere werknemers hun werkuren minderen, betekent dat wat voor de andere medewerkers. Ons voorstel was een werkgroep op te richten om hier onderzoek naar te doen en met aanbevelingen te komen. Dit voorstel is door NS overgenomen.

3. Looptijd
VHS stelde een langere looptijd voor, om rust te creëren, en een substantiële koopkrachtverbetering. De aangeboden looptijd van het Sociaal Plan voldoet in ruime mate aan die wens. De looptijd van de cao zelf, 27 maanden, is in vergelijking met andere cao’s die in het vervoersveld afgesproken worden voor VHS een goed resultaat. De koopkrachtverbetering werd gevraagd in een andere tijd, pre-corona. Het huidige loonbod van in totaal 4% met een eenmalige bedrag van €200 netto is duidelijk minder dan wat ons toen voor ogen stond. Maar het zware weer waarin NS is beland in aanmerking nemende is 4% ook als substantieel te kwalificeren.

Door de coronacrisis zijn prioriteiten gewijzigd. Vooral werk en loon zijn nu van meer belang. Dit had tot gevolg dat de andere onderwerpen uit de inzetbrief, 'Evaluatie en eventuele optimalisatie van Hoofdstuk 9' en 'Flexibele arbeidsvoorwaarden voor individu', van tafel geraakt zijn. Extra zijn een verbeterd Sociaal Plan, en een mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan door het gedeeltelijk overnemen van de Regeling Vervroegde Uittreding die de overheid biedt.

Thuiswerkvergoeding

Een onderwerp dat tijdens de onderhandelingen door VHS is toegevoegd is de thuiswerkvergoeding. NS heeft aangegeven pas met bonden in gesprek te willen gaan over een thuiswerkvergoeding als thuiswerken - in samenspraak met de OR - staand beleid wordt. Ondanks elke keer aandringen van VHS op deze vergoeding zat er niet meer in voor deze cao.