Nieuws uit de pensioencommissie

Het nieuw gekozen verantwoordingsorgaan van het Spf heeft in een tweetal extra bijeenkomsten haar plannen gemaakt voor het eigen functioneren, gezien in het licht van hoe we adviesaanvragen willen beoordelen. Hierbij zullen blijven binnen de kaders van de missie, visie en strategie van het Pensioenfonds, evenwichtige belangenafweging,  risico’s en communicatie belangrijke toetskaders vormen.

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over over de vergaderdiscipline en het voorbereiden van vergaderingen. In het dagelijks bestuur is onze vertegenwoordiger Rob Derksen gekozen tot voorzitter van het verantwoordingsorgaan.