Nieuwjaarsreceptie online

27 januari 2021

Met vijfentwintig deelnemers was de afgelopen nieuwjaarsreceptie ouderwets levendig en een mooi moment om een ieder weer even te zien en te proosten op het nieuwe jaar. De vorm was wel anders dan anders: online via Teams.

Het zal niemand verbazen dat er dit jaar geen fysieke VHS nieuwjaarsreceptie was. Maar geen receptie, dat kon natuurlijk ook niet. Traditiegetrouw werd er door de voorzitter terug- en vooruitgeblikt. Corona speelde ook voor VHS in 2020 een belangrijke rol, desondanks gingen de meeste cao-onderhandelingen uiteindelijk fysiek door. Voorzitter Marcel Kunst bedankte daarbij onder andere Gerjan van Asch en Meinte Wildschut voor hun rol aan de onderhandelingstafel van NS. Het nieuwe pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV) liet, na een eerder uitstel in het voorjaar, de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan in het najaar wel doorgaan. Ook deze vonden online plaats. VHS deed daar goede zaken en bezet nu drie van de twaalf zetels. Een ongekend succes voor onze vereniging. Ook het bestuur van VHS was actief via online bestuursvergaderingen. Wat wel lastig bleek is het verbinden en kennis delen. Iets waar we als vereniging normaal druk mee en goed in zijn. Tevens werd er dit jaar een kleiner beroep gedaan op onze VKP'ers. Daarbij wordt goed vinger aan de pols gehouden via de medezeggenschap of zaken in coronatijd netjes verlopen. Een mooie constatering was de er door de jaren heen een golfbeweging te zien is bij de aanvraag van steun door een VKP'er, vaak afhankelijk van een ander management en daarmee een andere managementstijl. Wat afgelopen jaar redelijk stabiel bleef, was het ledenaantal. Tot onze blijdschap weten we nieuwe leden aan te trekken, zelfs zonder actief te werven.

Kijkend naar 2021 benoemde Marcel twee speerpunten; het zeventigjarig jubileum van VHS en zullen we actiever op zoek gaan naar jonge leden. Inmiddels is er een jubileumcommissie aan de slag met ideeën voor een viering ergens in het derde kwartaal van 2021. 'We zijn nu nog in de voorbereidende fase,' liet de commissie weten. 'Maar we kunnen straks zeker handjes gebruiken.' Marcel vulde aan: 'We moeten het samen doen, dus als je benaderd wordt om iets te organiseren, iemand te benaderen, je netwerk en relaties te gebruiken of simpelweg als we om je mening vragen, help ons dan.' Om jongeren enthousiast te maken en binnen te halen werkt het bestuur samen met iemand van buiten. Esther den Braven gaat zich het komend jaar inzetten om uit te zoeken waar potentiële leden zich ophouden, wat hun behoeftes en wensen zijn en hoe we deze mensen kunnen bereiken.

Na de presentatie werd er geproost en nog even nagekeuveld. Gezellig, maar lang niet zo gezellig als een échte Nieuwjaarsreceptie. Hopelijk is de volgende weer gewoon op locatie in Utrecht.