Nieuwe cao Movares

27 januari 2020

Op 17 december jl. bereikten bonden en Movares een onderhandelingsresultaat. De vakbonden (VHS Railprofessionals, FNV en CNV Vakmensen) hebben dit akkoord neutraal aan hun leden voorgelegd. Inmiddels heeft een meerderheid van de leden gestemd en is akkoord met het onderhandelingsresultaat.

Deze nieuwe cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In de cao is onder andere een structurele verhoging van de salarissen en salarisschalen met 2,5 % op 1 juli 2020 overeengekomen. Ook worden er op 1 mei 2020 eenmalig Certificaten van Aandeel (CvA's) uitgekeerd. Verder biedt ook deze cao ruimte voor tijdelijk maatwerk en is er wederom veel aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Sociale partners en het Regieteam gaan nadere afspraken maken over de concrete invulling van deze thema's.