Nieuwe cao bij NS!

17 februari 2021

Op 21 januari jl. legde NS aan het eind van de elfde onderhandelingsdag een eindbod neer. Bonden hadden tot 18 februari de tijd om hun achterban te raadplegen en NS te laten weten of zij het eindbod accepteerden.

Het bestuur van VHS heeft de leden daartoe geraadpleegd. Een overgrote meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bod. Inmiddels is duidelijk dat dit ook voor de andere bonden geldt.

Mede dankzij VHS is een onder de huidige omstandigheden goede cao tot stand gekomen. Een resultaat met als belangrijkste punten:

  • een meerjarige cao, tot 1 juli 2022, wat rust creëert
  • een verhoging van de lonen met in totaal 4%
  • een eenmalige vergoeding van netto € 200,- aan te wenden voor de kosten van het thuiswerken
  • een goed sociaal plan met een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025
  • een RVU die voor álle medewerkers geldt
  • aanvullend geboorteverlof met volledige salarisdoorbetaling en volledige pensioenopbouw, waarbij VHS er bovendien voor gezorgd heeft dat NS zorg draagt voor de afhandeling met het UWV

VHS dankt de delegatieleden die zich deze onderhandelingen hebben ingezet om de belangen van haar leden te behartigen. En - uiteraard - dank aan alle leden die gestemd hebben, voor hun snelle respons op de ledenraadpleging.

Middels deze brief heeft VHS de directie van NS op de hoogte gesteld van de uitslag.