Nieuw jaar, nieuwe kansen

26 februari 2020

Tijdens de VHS Nieuwjaarsreceptie werd traditioneel teruggekeken én vooruitgeblikt. Daarnaast werden drie mensen in het zonnetje gezet. Zo'n dertig VHS'ers proostten vervolgens op het komende jaar.

Door diverse oorzaken is onze vereniging qua ledenaantal vorig jaar flink afgenomen. Een belangrijke oorzaak is de nieuwe manier van contributie innen, maar ook voelen steeds minder mensen voor een vakbondslidmaatschap. Een trend waar ook onze collega-vakbonden mee kampen. Voorzitter Marcel Kunst ziet de toekomst desalniettemin positief in. Hij en de rest van het bestuur is van mening dat VHS zeker bestaansrecht heeft. 'Wij blijven namens onze leden meepraten aan de diverse tafels en gaan de verbinding met andere partijen bewust zoeken om zo samen op te trekken en het gedachtegoed van VHS uit te dragen.' Zo'n voorbeeld is het Kenniscafé dat VHS samen met Jong NS organiseert. Ook waren er drie mensen die tijdens de receptie speciale aandacht kregen. Allereerst werd Bas Oosthoek door voorzitter Marcel Kunst in het zonnetje gezet. Bas is voorzitter van OC Staven van ProRail, maar werd vooral bedankt voor zijn werk als verdienstelijk VKP'er van VHS. Vervolgens riep Marcel Thea van Maurik en Hans Montanus naar voren. Met ingang van 1 januari jl. heeft VHS afscheid genomen van Thea. Als gevolg van het teruglopende ledenaantal was er niet genoeg werk om twee dagen in de week een secretaresse in dienst te hebben. Oud-voorzitter Hans Montanus sprak haar toe en roemde Thea om haar betrokkenheid en inzet alle jaren dat zij voor VHS het secretariaat bemenste. Als laatste was Hans Montanus zelf aan de beurt. Hij werd door Marcel bedankt voor zijn aanhoudende inzet voor de vereniging en tot lid van verdienste benoemd.