MZ-verkiezingen ProRail succesvol voor VHS

Op woensdag 18 april presenteerde OR-voorzitter Goof Lindijer de resultaten van de medezeggenschapsverkiezingen bij ProRail. Deze verkiezingen zijn goed verlopen voor VHS. Alle zeven kandidaten wisten een plaats in de ondernemingsraad (OR) of een onderdeelscommissie (OC) te veroveren.

De opkomst was met 69% uitzonderlijk hoog. Zelfs 2% hoger dan in 2014 met de toen naderende taakstelling. In de ondernemingsraad verloor VHS één zetel, maar wisten Goof Lindijer en Erwin Huiskamp hun zetel te handhaven. Bas Oosthoek kreeg weliswaar maar liefst 111 voorkeurstemmen, maar dat bleken er slechts vier te weinig voor een zetel.

Bas Oosthoek werd, samen met Wico Molenaar, wel gekozen in de OC Staven en Henk Sack en Patrick Timmermans nemen plaats in de OC V&D. Bij het vaststellen van de kandidatenlijsten bleek dat er voor deze OC's precies evenveel kandidaten als beschikbare plaatsen waren. In de OC ICT handhaafde Anton de Bruin zich.

Een nieuwe OR en nieuwe OC's betekent ook dat de taken binnen de diverse organen opnieuw verdeeld worden. Henk Sack en Bas Oosthoek zijn gekozen als voorzitters van respectievelijk de OC V&D en de OC Staven. Ook Anton de Bruin werd, opnieuw, door de OC ICT benoemd als voorzitter.