Mandaat voor overleg met NS

20 juli 2020

Op 5 augustus zitten NS, bonden en ondernemingsraad weer aan tafel. Eind juni vroegen we jouw mening over dit overleg: verder praten over de plannen van NS, dan wel andere denkrichtingen verkennen.

Tot nu toe hebben 22 mensen gereageerd. Op één na waren deze allen positief om samen de plannen van NS verder invulling te geven. Dat betekent dat we als bond mandaat hebben gekregen om samen met de andere bonden in overleg te treden met NS om tot een pact te komen.

Uiteraard waren er ook inhoudelijke kanttekeningen. Een kleine greep:

  • het streven naar geen gedwongen ontslagen is ambitieus
  • alle stakeholders dienen hun bijdrage te leveren
  • meedenken met NS hoe de flexibiliteit van medewerkers kan worden vergroot
  • aandacht hebben voor het behoud van bestaande ouderenregelingen in cao
  • is er ruimte voor een prepensioen/afvloeiingsregeling voor oudere werknemers? Zeker nu de boete vanuit de belastingdienst door het de nieuwe pensioenstelsel van de baan is
  • geen gedwongen ontslagen

Op 5 augustus zitten bonden, ondernemingsraad en NS weer aan tafel. Marcel Kunst en Carin Herr schuiven dan namens VHS aan. Heb je nog niet gereageerd en wil je invloed op wat we als VHS willen bereiken? Geef dan je mening op NS-bij-VHS@vhs.nl.