Kenniscafé is succes

Tijdens het Kenniscafé van 27 februari jl. wisselden spoorcollega's meningen en ideeën uit over het thema 'hoe kunnen Jong en Oud elkaar helpen'. Initiatiefnemers waren VHS en Jong NS. In het NS Trefpunt deelden ruim vijftig collega's, zowel 'junioren' als 'senioren', hun visie. Niet alleen leden van VHS en Jong NS waren naar het kenniscafé gekomen. Ook leden van Young ProRail en Young Movares waren vertegenwoordigd.

Met een Eens/Oneens vak leidde moderator Hessel Koster (NS Communicatie) op een interactieve manier vakkundig het debat in. Na een korte inleiding door organisatoren Jeu Ramakers (VHS) en Tjeerd Oudkerk (Jong NS), beiden werkzaam bij NS, werden de deelnemers uitgenodigd stelling te nemen. Jeu en Tjeerd benadrukten in hun inleiding dat je bij NS een interessante carrière kunt maken als je maar open blijft staan en een goed intern netwerk opbouwt. Waarbij Tjeerd nog wist te melden dat de gemiddelde leeftijd bij NS thans 42 jaar is.

Ontstaan

Dit kenniscafé is een vervolg op het kenniscafé dat VHS'er Guus Looij organiseerde als afscheid bij NS in oktober 2018. Hij nodigde 'Jong' (Jong NS) en 'Oud' (VHS) toen uit om in de toekomst samen meerdere kenniscafés te organiseren en de verbinding te zoeken.

Stellingname

Door de fysieke stellingname, waarbij deelnemers hun keuze toelichtten, ontstond de nodige discussie wat in sommige gevallen leidde tot een overstap naar het andere kamp. Stellingen die voorbij kwamen waren: het overdragen van kennis tussen oud en jong gaat vanzelf; Google is onze vriend, kennis van oudgedienden is helemaal niet nodig; een bedrijf met alleen jonge of alleen oude werknemers zou beter presteren dan een bedrijf met veel verschillende leeftijden gemixt; oud is een relatief begrip, het gaat om de mindset; geef iedere jonge collega de eerste tijd een oudere mentor om van elkaar te leren. De eensgezindheid over de stellingen was opvallend. De meeste 'verdeeldheid' betrof de eerste en de laatste stelling.

Eigen ervaring

Kaj Mook, Hoofd Business Development MT NS International, deelde als eerste zijn ervaringen. Hij startte in 2001 bij NS als planoloog. Al vrij snel werd hij actief bij Wisselwerking (nu: Jong NS). Ook was hij actief bij Railforum en De Jonge Veranderaars. Uiteindelijk belandde hij voor NS International in Engeland. Zijn boodschap: 'doe vooral wat je zelf leuk vindt en waar je vanuit overtuiging energie van krijgt. Daarbij is van belang wat je meebrengt. Dus blijf werken aan je ontwikkeling.' De volgende spreker was Freek Claessen, bestuurslid Jong NS. Hij startte als trainee en werkte als lean consultant en projectmanager. Nu is hij projectmanager IT. Wat hem opviel tijdens zijn carrière; NS kent geen 'maatpakcultuur', NS biedt veel carrièremogelijkheden en NS beloont verticale groei meer dan horizontale groei. Zijn advies: pas je aan aan de informele cultuur, ook in je uiterlijk. Ga niet met alles akkoord. Een beetje brutaal zijn mag, maar ga vooral door. En het viel hem op dat mensen die goed zijn in operatie snel door stromen naar management- en staffuncties.

Reflectie

Jeu en Tjeerd sloten de middag samen af. Jeu herkende de verticale mobiliteit, maar benadrukte ook dat als je ergens goed zit, je er vooral moet blijven. Zijn advies aan jongere collega’s: 'streef ernaar om voor je 40e het niveau wat je ambieert te bereiken. NS is een mooi bedrijf met veel mogelijkheden. Benut je interne netwerk daarbij goed.' Tjeerd drukte de aanwezigen op het hart om ook buiten dit soort bijeenkomsten elkaar op te zoeken. Vanuit het publiek gaf Brigitte Spee aan dat het wellicht interessant is om een kenniscafé te organiseren over hoe je werkzame leven in te vullen als je ouder wordt.