Gevolgen nieuw pensioenfonds

21 november 2019

Eind oktober werd bekend dat met ingang van 1 april 2020 het Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan fuseren tot het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Gevolg van de fusie is dat er een nieuw verantwoordingsorgaan (VO) gekozen moet gaan worden.

De verkiezingen voor dit nieuwe VO zullen naar alle waarschijnlijkheid in maart plaatsvinden, zodat per 1 april 2020 het nieuwe VO kan aantreden. In het nieuwe VO zijn er zes zetels voor de gepensioneerden en zes voor de werknemers. Als VHS willen we wederom deelnemen aan deze verkiezingen. Onze ambitie: in beide geledingen een zetel veroveren.

Praktisch

Om onze ambitie waar te maken willen we twee lijsten samenstellen met circa vijf à zes kandidaten. Deze kandidaten beschikken uiteraard over een goed netwerk binnen NS, ProRail en Movares, alsmede onder de gepensioneerden. Vanuit de VHS-pensioencommissie is een eerste aanzet voor de lijsten gemaakt waarbij de volgende personen zich (weer) kandidaat stellen.

Gepensioneerden:

  1. Rob Derksen, zit nu in VO SPF, is voorzitter geworden en wil dat graag blijven doen
  2. Paul Leenders, ex-bestuurslid SPF met een groot netwerk
  3. Huub Jentjens, lijstduwer met een flink netwerk

Werknemers:

  1. Martin Morsman, heeft zijn kandidaatstelling nog in beraad, was vorige keer nummer 2
  2. Carin Herr, NS, lijstduwer
  3. Robert Jan Lenselink, Movares, lijstduwer

Er is derhalve nog ruimte voor kandidaten, ook en met name voor de tweede plaats op de lijst. Heb je hier wel oren naar? Of wil je weten wat er precies van je verwacht wordt en de functie inhoudt? Neem dan telefonisch contact op met Rob Derksen op 033-7522108.