Ga voor een toekomstvast pensioen

6 juli 2017

De pensioenwereld is in een dynamische tijd terecht gekomen. Vanwege de lage rente staat de dekkingsgraad al jaren onder druk, waardoor er niet of nauwelijks geïndexeerd kan worden. [Lees meer]

Daarnaast zal de politiek zich de komende jaren bezighouden met de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Daar liggen uitdagingen om onze pensioenen toekomstvast te houden. VHS wil daar graag haar steentje aan bijdragen door goed vertegenwoordigd te zijn op die plaatsen waar beslissingen genomen worden over ons pensioen bij het Spoorwegpensioenfonds.

Verkiezingen

In 2018 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het Spoorwegpensioenfonds (Spf). Dat VO controleert en bevraagt het bestuur van het Spf. Het orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. Voor de laatste twee categorieën worden elke vier jaar verkiezingen gehouden. De vakbonden en de bond van gepensioneerd vervoerspersoneel (BGV) kunnen dan kandidatenlijsten indienen.

Vanuit het VO worden ook enkele kandidaten voor het bestuur voorgedragen. Vanuit VHS zit Paul Leenders in het bestuur en zitten Robin Hemelrijk (namens werknemers) en Frits Beeftink (namens de gepensioneerden) in het VO.

Kandidaten gezocht

Nu hebben we nog wel even de tijd voordat de verkiezingen daar zijn, maar het is goed om ons tijdig erop voor te bereiden, temeer daar onze huidige vertegenwoordigers in het VO niet gaan voor een nieuwe zittingsperiode.

Zowel namens de actieven als namens de gepensioneerden wil VHS bij voorkeur een kandidatenlijst indienen van vijf personen. Deze lijsten zijn al gedeeltelijk gevuld, maar er is nog plek. Dus wil je graag meedenken over toekomstvast pensioen, meld je dan aan!

We streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging op de lijsten. Dat betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten die werken, dan wel gewerkt hebben, bij alle bedrijven waarvoor VHS actief is. Voor de lijst van vertegenwoordigers namens de werknemers hopen we ook jongeren te verwelkomen.

Hoeveel tijd kost het?

Het VO komt zo'n zes keer per jaar bijeen. Om goed beslagen ten ijs te komen is het noodzakelijk dat je je inhoudelijk voorbereidt voor de vergaderingen en dat je enige (zelf-)studie onderneemt aangaande pensioenen. Hoeveel tijd dit kost verschilt per persoon.

Daarnaast heeft VHS een pensioencommissie die gevormd wordt door een aantal bestuursleden en de leden van de kandidatenlijsten, alsmede onze vakbondsbestuurder aan de cao-tafels, Gezina ten Hove. Deze commissie bereidt met de VO-leden de vergaderingen voor en denkt na over de lijn die VHS wil volgen, ook aan de cao-tafel van NS als er sprake is van wijzigingen in het pensioenreglement.

Waar staan we voor?

Één van de thema's waar VHS aan wil trekken, in het nieuwe VO, maar ook nu al in het huidige VO, is het beleggingsbeleid van het pensioenfonds Rail & OV. Een goede balans tussen duurzaamheid en rendement is daarbij uitgangspunt. Ook willen wij aandacht besteden aan de mogelijkheden voor diegenen die meer dan 100K verdienen en ook over de loonsom daarboven iets willen doen als oudedagsvoorziening.

Ben je geïnteresseerd geraakt of heb je nog een vraag? Neem dan contact op met Rob Derksen.