Eindbod ProRail afgewezen

25 maart 2021

Tijdens de onderhandelingsdag over een nieuwe cao bij ProRail op 1 maart jl. kwamen directie en bonden er niet uit. Dit resulteerde in een eindbod vanuit ProRail. Alle bonden hebben dit eindbod voorgelegd aan hun leden. Leden hadden tot 15 maart om te reageren.

VHS Railprofessionals ging onder voorwaarde akkoord met het eindbod. De meerderheid van onze leden is bereid het eindbod te accepteren, maar vindt bij de RVU-afspraak (Regeling Vervroegde Uittreding) het criterium van 45 dienstjaren binnen de sociale eenheid onverteerbaar. Mensen die al (of binnenkort) meer dan 45 jaar werken en een gedeelte van die jaren bij een andere werkgever hebben gewerkt, hebben er grote moeite mee dat deze jaren niet mee tellen. Zeker gezien de ophoging van de aow-leeftijd is dit een hard gelag. Ook wil men dat militaire dienstjaren, zoals wel vaker gebruikelijk, worden meegeteld. Het is nu afwachten of ProRail deze voorwaarden in overweging en daarmee dit geluid vanuit VHS serieus neemt.

De leden van CNV Vakmensen zijn akkoord, maar ook zij zijn ontevreden met de regeling "Eerder stoppen met werken", omdat deze regeling voor een te beperkte groep is. FNV Spoor is niet akkoord. Een meerderheid van de leden heeft tegen het eindbod gestemd. Zij komen dan ook met een ultimatum.

Als VHS houden we vinger aan de pols over hoe nu verder. Zodra er meer bekend is, horen jullie van ons.