Eerste stap naar nieuwe cao ProRail

28 mei 2020

De nieuwe cao is nog maar net af en in stelling, toch wordt bij ProRail al vooruitgeblikt op de komende cao-onderhandelingen. Zo wordt het afgelopen cao-traject geƫvalueerd en is er al een voorzichtige planning voor het komende traject.

Een externe partij, A-advies, heeft diverse interviews afgenomen ter evaluatie. De laatste stap in dit proces is een gezamenlijke bijeenkomst van alle vakbondsdelegaties en de ProRail-delegatie. Als gevolg van de coronacrisis heeft deze bijeenkomst nog niet plaats kunnen vinden. Daar er een sterke voorkeur is om deze sessie niet online maar face to face te houden, is nu afgesproken om op woensdag 24 juni bij elkaar te zitten. De uitkomsten van de evaluatie kunnen van invloed zijn op hoe het komende cao-traject wordt aangevlogen.

Komende traject

Het streven is om de komende onderhandelingen afgerond te hebben voor de kerstperiode. En daarmee op tijd een nieuwe Cao te hebben vanaf 1 januari 2021. De start van de onderhandelingen zal begin september zijn met het uitwisselen van de voorstellenbrieven. ProRail hoopt dat het vervolgens in vier dagen, verspreid over drie maanden, lukt om de voorstellen toe te lichten, daar over te onderhandelen en tot een onderhandelingsresultaat te komen. Namens VHS nemen Pieter Lautenbach, Wico Molenaar en Gezina ten Hove deel aan de onderhandelingen. Inhoudelijk zal het in ieder geval gaan over salaris en de stijgende pensioenpremie.