Dubbelinterview: Turbulent jaar

19 december 2019

Voor VHS was 2019 een turbulent jaar; drie nieuwe bestuursleden, waarvan helaas een zijn taken door privéomstandigheden alweer heeft moeten neerleggen, een extra ALV over de toekomst van VHS, een fusering tussen SPF en SPOV waar ook VHS'ers druk mee geweest zijn. En dan nog de 'gewone' gebeurtenissen zoals cao-onderhandelingen en or-verkiezingen. Nieuwe bestuursleden Marcel Kunst en Bas Rijnders blikken terug en kijken vooruit. Wat valt hen op en wat zijn hun plannen?

Zijn er zaken, terugkijkend naar de afgelopen maanden, die opvallen?

Bas Rijnders: 'Jazeker, verschillende dingen zelfs. De eerste bestuursvergadering, bijvoorbeeld, dat was wel even wennen. Heel gezellig, dat wel, maar kan naar mijn gevoel wat efficiënter. Wat me ook opviel was dat VHS haar zaken op zich goed op orde heeft en dat er veel betrokkenheid is. Iedereen wil het goed doen, VHS is een serieuze club. De CAP (Commissie Activiteiten Postactieven) en haar excursies zijn een mooi initiatief. Dat spoormensen ook na hun pensionering nog op pad gaan om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in het OV getuigt van een interesse en betrokkenheid railprofessionals waardig. Daar tegenover staat helaas dat maar weinig leden actief zijn in de vereniging en dat is jammer.'

Marcel Kunst vult aan: 'VHS heeft een heel diverse achterban, zowel in leeftijd en levensfase als in achtergrond en de bedrijven waar leden aan verbonden zijn. Ook hebben we een grote groep actieve gepensioneerden die elkaar onder andere via de CAP-excursies weet te vinden. Daarnaast heeft de discussie over de levensvatbaarheid van de vereniging me verbaasd. Er zit juist hartstikke veel leven in VHS, het komt er alleen niet altijd uit. En daar moeten we aan werken.

Heeft Kunst ook een idee waarom het er niet uitkomt?

'Binnen VHS gebeurt er ontzettend veel, maar niet iedereen weet dat. Vraag je een willekeurige VHS'er waar VHS voor staat en wat we doen, dan heeft hij of zij daar vaak geen antwoord op. Dat moet anders!'

Hoe dan?

Rijnders: 'Een van de dingen die we op de laatste ALV toegelicht hebben, is dat we meer energie bij de leden zichtbaar naar boven willen halen. Door met elkaar op relevante onderwerpen aan de slag te gaan. In de vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan. Begin volgend jaar willen we met de invulling rondom deze thema's aan de slag gaan en zo de verbinding zoeken tussen leden onderling en met andere interessante groeperingen binnen de OV-sector. Of het van de grond komt, ligt aan onze leden zelf. Lukt het niet dan is het ook prima, en is er blijkbaar geen behoefte aan. Maar het zou wel jammer zijn.'

Maar dat is vast niet het enige?

Kunst: 'Waar ik vooral aan wil werken is meer structuur binnen VHS. Wie doet wat en weet iedereen dat? Meer terugkoppeling en meer betrokkenheid. Dat valt of staat met de input die we krijgen; van externe partijen, maar zeker ook van de leden zelf. Wat vind jij? Wat doe je? We kunnen als bestuur niet elk actief of minder-actief lid continu bevragen, mensen moeten ook zelf verantwoordelijkheid nemen en terugmelden waar ze mee bezig zijn. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld niet goed aangesloten bij het functiewaarderingstraject binnen NS en dat is jammer. Directies moeten ons goed informeren, maar ook leden moeten en mogen aan de bel trekken. Pas als we weten wat er allemaal speelt kunnen we goede afwegingen maken en kiezen wat we wel en niet gaan doen. Zodat we niet alleen de dingen goed doen, maar ook de goede dingen doen.'

Kortom?

Kunst: 'Meer grip verwezenlijken op waar we voor staan door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en wisselwerking te creëren waardoor we weten wat er speelt en bewuste keuzes kunnen maken. De uitdaging ligt er in om ons divers ledenbestand in contact met elkaar te brengen. Onze "kroonjuwelen" (cao, pensioen, VKP, bijeenkomsten) bieden de kans om breder op te trekken met andere partijen en zo meer invloed uit te oefenen.'