Deeltijdregeling pensioen bij NS

21 november 2019

In de cao 2017-2020 is de Deeltijdregeling voor pensioen(DvP) overeengekomen. De regeling gaat in vanaf 1 januari 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar. Met de Deeltijdregeling voor pensioen kunnen oudere collega’s stapsgewijs naar hun pensioen toegroeien met gedeeltelijk behoud van het salaris én een volledige pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig en mogelijk vanaf vijf jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Later instappen kan ook. NS'ers die in aanmerking komen vinden hierover informatie in Mijn Personeelszaken.

Hoe werkt het?

Concreet komt het er op neer dat een werknemer die een fulltime contract (36 uur) heeft, bij deelname aan deze regeling 28 uur gaat werken. Daarbij wordt de helft van de uren die een werknemer minder gaat werken gecompenseerd door NS. Pensioen en verlofuren worden via deze regeling opgebouwd over het fulltime contract (36 uur).
Kort samengevat: een fulltimer gaat 28 uur werken, krijgt 32 uur betaald en bouwt over 36 uur pensioen op. De werknemer legt bij deelname OW-uren en vrije uren in. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de huidige contractsomvang. Ook parttimers kunnen van deze regeling gebruikmaken mits je meer dan 28 uur werkt.

Overige regelingen

Let op: naast de Deeltijdregeling voor pensioen kent de cao ook nog andere regelingen die medewerkers in staat stellen minder te gaan werken vanaf een bepaalde leeftijd, namelijk de RO-regeling 55+, 61+ en 63+. Je kunt deelnemen aan de Deeltijdregeling voor pensioen óf de RO regeling, niet beiden.