De grens is bereikt

30 april 2020

De coronacrisis zorgt voor veel onrust in de maatschappij. Ook bij NS maken medewerkers zich zorgen over hun gezondheid in relatie tot het werk. Dat geldt helemaal voor de mensen die direct in contact staan met reizigers zoals de conducteurs en servicemedewerkers. NS en de vakbonden hebben regelmatig contact om de zorgen in kaart te brengen en waar mogelijk deze te verhelpen of verlichten.

Op dinsdag 14 april, de dag na het Paasweekend, hebben bonden in overleg met NS een pamflet uitgedaan. Ook VHS heeft dit pamflet ondertekend. In het Paasweekend vonden diverse incidenten op treinen en stations plaats waarbij de veiligheid van medewerkers in het geding was. De taal van het pamflet is stevig en niet direct de taal die VHS normaal bezigt. Toch hebben we het mede-ondertekend: omdat ook wij - net als de andere bonden en NS - het belangrijk vinden dat alle medewerkers bij NS recht hebben op een veilige werkplek.