Criteria nevenwerkzaamheden NS aangepast

NS heeft de kaders en criteria voor nevenwerkzaamheden, zoals eerder dit jaar bekend gemaakt, in overleg met de COR, aangepast. De nieuwe criteria deden veel stof opwaaien en zorgden er onder andere voor dat FNV Spoor, mede namens VHS Railprofessionals en CNV Vakmensen, een brief over dit onderwerp stuurde.

Wat is er aangepast?

De driepartijenovereenkomst voor roostergebonden medewerkers met betaalde nevenwerkzaamheden is komen te vervallen. Ook de jaarlijkse toestemming voor nevenwerkzaamheden is komen te vervallen. Tevens is door NS een nieuwe versie van de Q&A verspreid waarin een aantal situaties verduidelijkt zijn, zoals over onbetaalde nevenwerkzaamheden.

VHS is tevreden met het resultaat.