Column: Verkiezingen; laat maar...

‘Vanaf 1 augustus mogen we campagne voeren’, zegt mijn FNV collega in de OC-centraal. Ze heeft er echt zin in. Terwijl ik denk; 'Campagne voeren? Moet dat?' Het zit zo niet in mijn genen om de straat op te gaan en stemmen te werven.

Verkiezingsstrijd

Inmiddels hangen op de diverse NS-locaties de verkiezingsposters van bonden en individuele medewerkers. Ook die van mij en de andere VHS collega's. ‘Stem op ons!’of ‘Stem op mij!’ roepen deze posters. Ik vraag me af, gaat dat helpen? Wat weet een gemiddelde medewerker van de werking van de OR of van de onderdeelcommissies? Waarom zou jij nu stemmen? Die OR of OC komt er toch wel of je nu stemt of niet? Laat maar… Toch?

Niet gestemd, niet vertegenwoordigd

Ja, die OR of OC komt er wel, maar de uiteindelijke samenstelling van de leden bepaalt welke kleur, welke accenten gelegd gaan worden. Wat als belangrijk wordt ervaren, waar wel/niet op gereageerd gaat worden. Ik zit nu twee jaar in de OC-Centraal van OR NS Reizigers (straks OR Reizigers) en merk dat ik anders tegen onderwerpen aankijk dan mijn collega OC-Centraal leden.

Een ander geluid

Dat anders heeft te maken met waar je zit in de organisatie, achtergronden, kennis en ervaring. En eerlijk is eerlijk, ik leer heel veel van mijn OC-collega’s. Over vakbondswerk (onderhandeling over sociale consequenties), hoe het elders in de operatie eraan toegaat, hoe belangenverdediging in de praktijk werkt. Aan de andere kant breng ik mijn eigen kennis en ervaring mee en help daarmee de invloed van de medezeggenschap te vergroten.

Pak je invloed

Dus als je vertegenwoordigt wilt zijn: Stem! Maakt niet uit op wie, als je er maar vertrouwen in hebt dat die persoon jou het beste vertegenwoordigt in de medezeggenschap. En als je wilt weten wat de medezeggenschap kan bereiken en hoe dat nu in de praktijk werkt: bel me.

Shit, ben ik toch nog campagne aan het voeren.

Irma Brugmans
Lid OC-Centraal NS Reizigers en VHS'er