Column: Van zijlijn naar frontlinie

25 februari 2021

Van 11 tot 18 maart zijn de verkiezingen voor de medezeggenschap bij ProRail. Voor iedereen de meest bijzondere verkiezingen in het 71-jarig bestaan van de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Beproefde methodes om campagne te voeren zijn dit keer onbruikbaar. Het wordt een campagne met achtergronden in Teams en digitale oproepen, zonder posters in de gang of flyeren bij de fietsenstalling.

Voor mij wordt het de eerste keer dat ik deelneem aan verkiezingen voor de medezeggenschap, en dan ook meteen voor twee onderdelen: de OR en de onderdeelcommissie Staven. Waar begin je aan, op je ouwe dag? Ik ben tenslotte al 61!

Na bijna 35 jaar in de spoorsector te hebben gewerkt, bij NS en ProRail, in vele verschillende functies, wil ik de stap wagen van zijlijn naar frontlinie. Tijd om nieuwe dingen te gaan leren. Iets wat we het afgelopen jaar allemaal veelvuldig hebben moeten doen. Dat gaat verder dan break-out rooms en handje leren opsteken: ons contact met elkaar en met ons bedrijf is wezenlijk anders van karakter. Met vallen en opstaan leren we om via het scherm met elkaar mooie gesprekken te voeren, onze informatie te vergaren en ons werk te doen in de context van het bedrijf. Ik vind het uitdagend. Iedere dag trapje op naar de werkkamer om je ding te doen. Soms mijmerend met collega’s over tochtige zitjes en lawaai in het bedrijfsrestaurant. Over de hoeveelheid werk heb ik overigens niet te klagen, er is meer dan werk genoeg.

In dat licht kijk ik nu ook naar het contact met de achterban vanuit de medezeggenschap. Ook dat is veranderd het afgelopen jaar. Het vereist meer aandacht en moeite. Om juist in deze tijd, die voor velen zwaar is, mede vorm te mogen geven aan de binding die we met elkaar hebben is een van de drijfveren om me verkiesbaar te stellen voor de medezeggenschap.
Naast deze echte uitdaging zie ik veel toekomst voor de participerende medezeggenschap; een volgende stap in de ontwikkeling van de medezeggenschap, waarbij we meer samen optrekken bij organisatievraagstukken met de zeggenschap en het proces vloeiender verloopt. Niet reactief maar proactief. Een stap die we zorgvuldig moeten nemen om te borgen dat het eigen gezicht, de eigen inbreng en de eigen positie van de medezeggenschap zichtbaar blijft. Door de zeggenschap gezien worden als duurzaam serieus gesprekspartner kan met proactieve en participerende medezeggenschap voor de lange termijn geborgd worden. De tijd is er rijp voor: er is veel te doen en te kiezen de komende periode, te beginnen met een kersverse medezeggenschap!

Hans Raamsdonk
VHS'er en kandidaat onderdeelcommissie Staven en OR ProRail