Column: Onze toekomst

Nu de vakanties grotendeels voorbij zijn loopt mijn agenda vol met afspraken. Ook al is de zomer van 2019 nog niet helemaal voorbij, de blik gaat al weer naar 2020. Ik zie op diverse plekken binnen de bedrijven de druk ontstaan om de gewenste budgetten voor volgend jaar vast te gaan stellen. Omdat je alleen weet hoeveel geld je nodig hebt als je weet wat je volgend jaar allemaal wil gaan doen ontstaan er allerlei sessies. Bijeenkomsten om de ideeën op te halen, beelden te delen,  focuspunten vast te stellen en projecten te benoemen. Via agile werken, al dan niet centraliseren van activiteiten, scrum sessies, flexwerkideeën, en komst en mogelijkheden van verdergaande automatisering en artificial intelligence wordt geprobeerd stappen te zetten om de toekomst te beschrijven en vorm te gaan geven.

In basis gaat het natuurlijk over twee belangrijke vragen:

  1. Waar zijn we van
  2. Wat willen we

Ondanks alle werkvormen, retraites, OGSM’s en het samen gaan scrummen is het belangrijk deze basis niet te vergeten. En natuurlijk de ervaring dat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan alle plannen die we vooraf maken. Daarbij zie ik in mijn tak van sport, Besturing Operatie NS, dat de IT steeds belangrijker wordt. En er steeds meer gekeken wordt naar systemen die besluiten ondersteunen in plaats van systemen die alleen maar informatie tonen waarmee mensen zelfstandig gaan puzzelen.

Ook als VHS zijn we hier mee bezig. Via een aantal scrumsessies hebben we als bestuur gekeken waar we nu eigenlijk van zijn, wat onze kansen en bedreigingen zijn en  waar we als bestuur zelf energie van krijgen. Een van de uitkomsten is dat we in gesprek willen gaan met partijen als Jong NS en FRIS om te horen welke beelden en ervaringen zij hebben met betrekking tot belangenbehartiging.

En we willen natuurlijk in gesprek met jullie, onze leden. Dat doen we graag op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober aanstaande. Meld je dus aan en kom.

Marcel Kunst
Met ingang van 31 oktober officieel uw nieuwe voorzitter