Column: Movares verandert. En terecht!

Veranderingen zijn soms spannend, soms uitdagend en soms ronduit vervelend. Spannend, omdat ik niet weet wat dit voor mijn werk betekent. Uitdagend omdat ik met nieuwe technieken en rollen te maken krijg. Vervelend kan het ook zijn, als je als medewerker niet meer mee kunt komen. Maar zeker in de huidige maatschappij is stilstand achteruitgang. Daarom zijn we ook bij Movares druk bezig met het doorvoeren van veranderingen. Denk hierbij aan de klantbenadering, de manier van ontwerpen, maar ook aan vakbondsgerelateerde onderwerpen zoals sociaal beleid en de cao.

Sociaal beleid en cao-onderwerpen worden bij Movares behartigd door het zogenaamde Regieteam. Hierin zijn de directie, de OR en de vakbonden FNV, CNV en VHS Railprofessionals vertegenwoordigd. Het doel is om sociaal innovatief beleid te realiseren dat bijdraagt aan de flexibiliteit van het bedrijf Movares en zijn medewerkers, een flexibiliteit die een belangrijke randvoorwaarde is voor een goede bedrijfsvoering. Besluitvorming vindt doorgaans in goed overleg plaats. Ook cao-onderhandelingen duren meestal niet lang vanwege het vertrouwen in elkaar en het regelmatige overleg van het Regieteam. Ik ben er trots op in een organisatie te werken waar we op deze manier met elkaar omgaan!

De laatste tijd werken we o.a. aan het moderniseren van de cao. In het kader van verstandige flexibilisering bevat de cao van 2019 een aantal vernieuwingen, waarvan ik er hier een paar noem. Zo is de vaste doorgroei van het salaris losgelaten, waardoor er meer ruimte is voor maatwerk. Daarnaast vraagt de directie de medewerkers om meer participatie door het inleveren van verlof in ruil voor certificaten van aandeel, zeg maar aandelen in het niet-beursgenoteerde Movares. Medewerkers krijgen ook de mogelijkheid tijdelijk de inhoud en zwaarte van hun werk aan te passen aan hun persoonlijke situatie, levensfase of vooruitlopend op een (mogelijke) promotie c.q. demotie. Ik heb er zelf al enige tijd geleden bewust voor gekozen om een dag per week minder te werken. Voor mij persoonlijk gaat dit niet veel veranderen waarschijnlijk. Tenslotte is het derde WW-jaar gerepareerd; de kosten hiervoor worden door de medewerkers collectief opgebracht.

Met het oog op een gezonde toekomst voor Movares vind ik het positief dat de VHS nauw betrokken is bij de veranderingen van het sociale beleid en de cao. Wij kijken hierbij primair naar de belangen van onze collega’s, maar we verliezen die van het bedrijf zeker niet uit het oog. Er moet een gezonde balans zijn tussen de collectieve en individuele belangen. Zo zet de VHS zich al geruime tijd in voor het verbeteren van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat heeft o.a. geresulteerd in de genoemde mogelijkheid tijdelijk de inhoud en zwaarte van het werk aan te passen.

We blijven bij Movares voorlopig doorgaan met veranderen met het oog op een gezonde toekomst. En terecht!

Frank Behr
Lid VHS