Column: geen wegwerpartikel

27 januari 2020

De cao's zijn opgesteld, of in wording, met forse inbreng vanuit onze VHS onderhandelaars. Daarin zie je de geest van de tijd doorsijpelen, in bespreekthema's als onder andere, duurzame inzetbaarheid. 

Die duurzame inzetbaarheid wordt ook voor onze organisaties NS, ProRail, Movares, Dekra Rail en SPF Beheer een alsmaar belangrijker factor. Natuurlijk is het van belang om financieel zaken goed te regelen. Maar minstens zo belangrijk is het om maatregelen te bedenken die recht doen aan het benutten van de capaciteit en de kennis & ervaring van de oudere garde. Sterker nog, het is een maatschappelijk kwestie gezien de stijging van de gemiddeld (werk-)leeftijd.

Naast dat het gewoon een kwestie van fatsoen is om diegenen die hun loyaliteit hebben betoond en in the good times & the bad times in touw bleven, een goede afbouw te bieden. Ouderen kunnen heel goed hun kennis & ervaring in dienst stellen van de jongere generaties. En daarnaast bijvoorbeeld, een rol spelen tussen medewerkers die stresssituaties voorkomt en oplost.

En het is natuurlijk van groot belang om jongere generaties te binden, te enthousiasmeren en te informeren. Dan is het van belang een aantrekkelijk klimaat als organisatie te bieden, waarin kennisopbouw en -uitwisseling tot hun recht komen, in een informele sfeer, op liefst een organische wijze. Een medewerker dient uiteraard ook de tucht van de markt te kennen en de juiste attitude naar de klant te hebben. Maar de omstandigheden dienen zodanig te zijn dat stress vermeden wordt en een medewerker op een prettige manier zo lang mogelijk zijn werk kan doen. Want daar plukt zowel de werknemer als de werkgever de vruchten van en het zorgt voor de broodnodige continuïteit.

Zeker als je bedenkt dat we een economische uplift hebben, waarin de infrastructurele markt booming is en er veel gevraagd wordt van ons allen. Gezien de noodzakelijke vernieuwing, innovatie en investeringen in (spoorse) infra. Het is de kunst om daarbij het hoofd koel te houden en in onderlinge samenhang en harmonie te opereren. Dan hou je het ook het langste vol.

En zie, daar is die duurzame inzetbaarheid weer, de anti-wegwerp-, anti-je bent vervangbaar- cultuur, die we allen, Jong & Oud graag wensen. We komen dit weer volop tegen in de Kenniscafés die we dit jaar weer organiseren. Jong & Oud zijn hierbij van harte uitgenodigd. Ik hoop jullie ook daar weer te treffen. Donderdag 30 januari trappen we af met de Nieuwjaarsreceptie. Een moment van bezinning, van terug- en vooruitkijken. Maar vooral een moment van ontspanning waarin we samen het glas heffen. Graag tot dan!

Robert-Jan Lenselink
Secretaris VHS