Column: de verkiezingen komen er aan!

26 augustus 2021

Pfoe – de ene adviesaanvraag is nog niet afgerond of de volgende wordt alweer ingediend… En dat gaat voorlopig nog wel even door! De ene reorganisatie is nog maar nét afgerond of het fundament voor de volgende wordt alweer op de tekentafel uiteengezet. Wat een tumult, wat een gedoe, wat een veranderingen, wat een bedreigingen – en wat een kansen! Blijft wel de vraag wie in zo'n tumultueuze periode in de medezeggenschap plaats wil nemen? Ik, dus. Prettig gestoord? Dat niet meteen.

Wie gaat er in zo’n tijd stemmen? Als het goed is (vrijwel) iedereen. Zó lang hebben we in Nederland geen algemeen kiesrecht. Of, let op: kiesrecht voor vrouwen dan wel ‘minder vermogende burger(mannen)’. Iedere dag vechten of sterven wereldwijd mensen voor hun stemrecht. Dus: stem!

Enfin, verkiezingen voor een nieuwe regering, president of gemeenteraad zijn van een andere orde dan die voor een OR of OC. Al blijven beide vormen mij fascineren. In gemeenteraad en gemeentelijke commissies heb ik in het verleden plaats mogen nemen; in de OC ook meermaals. De gemene deler is dat je als lid van een samenleving of instituut (soms) de behoefte hebt op enigerlei wijze invloed uit te oefenen op de organisatie ervan en de toekomstrichting die men na ampele afwegingen inslaat. Het is soms de vraag of zij-die-zich-verkiesbaar stellen dat voor die gemeenschap doen of ter eer en meerdere glorie van zichzelf. De ervaring leert dat die persoonlijke eer best wel mee valt. Zóveel is er niet ‘te halen’. Of de gemeenschap erop vooruit gaat is ter beoordeling van eenieder. In ieder geval gaat het democratisch gehalte en daarmee het draagvlak van de ingeslagen richting omhoog als gekozen leden mee mogen denken aan uitdagingen die spelen in de actualiteit. In de landelijke politiek is dat draagvlak overigens ver te zoeken – maar die column hoort in een andere nieuwsbrief thuis.

In de bewogen jaren die komen op weg naar “een kleiner NS” wil ik graag invloed pakken. Ik afficheer mijzelf als bruggenbouwer en verbinder. In het professionele leven kan ik als teammanager dagelijks de kloof tussen werkvloer en ‘hoger management’ enigszins dichten. Door naar elkaar te luisteren en wederzijdse standpunten te begrijpen en te beïnvloeden (of door regels en procedures te omzeilen – laat mijn leidinggevende dit niet horen!). Deze rol wil ik ook pakken in het omgaan met de ambitieuze doelen van de top in ons mooie bedrijf. Vooral in de ‘roaring twenties’ die er aan komen. Die er al zíjn.

Fijn als iedereen zijn rol pakt. Gewoon – door te stemmen vanaf 25 augustus. Op VHS. Op mij. Op Ariëtte. Op iemand. Veel wijsheid bij jouw stembusgang!

Leo Zibret, verkiesbaar voor VHS