Column: Aartsvijanden?

Ik herinner me mijn grote verbazing als broekie toen op de televisie Joop den Uijl een vaderlijke schouderklop gaf aan Hans Wiegel. Dat waren toch aartsvijanden?

De collega’s van NS mogen een nieuwe medezeggenschap kiezen. Bij ProRail hebben we dat een half jaar geleden al gedaan. Van de zijlijn verbaas ik me over wat er bij NS gebeurt. Samenwerking uitsluiten, reactie op welke kanalen worden gebruikt, heftige columns. Natuurlijk, het moet ergens over gaan, en je wilt je profileren. En een beetje ongehoorzaamheid is ook wel leuk: probeer maar je eigen identiteit te behouden en uit te stralen.

Het lijkt op een ritueel circus, vergelijkbaar met de politiek. Voor de verkiezingen accentueer je de verschillen, bevecht je elkaar, en na de verkiezingen sluit je met diezelfde partijen een coalitie en ga je broederlijk aan de gang, ook met de oppositie. Vandaar dat schouderklopje van Joop.

Binnen de medezeggenschap van ProRail hebben we lijsten van de traditionele vakbonden, de vrije lijst Opus, de vrije lijst Operatie en nog een paar echt loslopende onafhankelijken. Na de verkiezing kom je nog eenmaal vanuit je lijst aan zet, als de functies in dagelijks bestuur en commissies moeten worden verdeeld. En daarna ben je vooral bezig als team: samen sterk, de beste competenties  inzetten en het belang van de medewerker en het belang van het bedrijf vertegenwoordigen.

Als deze column verschijnt zijn de resultaten van de verkiezingen bij NS bekend. Ik wens alle gekozenen een mooie en constructieve samenwerking toe.

Goof Lindijer
Bestuurslid VHS