Cao ProRail bijna rond

19 december 2019

In de vorige nieuwsbrief meldden wij een verbeterd onderhandelingresultaat tussen ProRail, VHS Railprofessionals, FNV en CNV; in totaal 5,2% loonsverhoging in anderhalf jaar. Tot onze teleurstelling heeft de achterban van FNV met een geringe meerderheid van 52% dit akkoord afgewezen. Dit terwijl de onderhandelaars van FNV tevreden waren.

FNV vroeg ProRail om opnieuw om tafel te gaan. VHS Railprofessionals en CNV waren het niet eens met nieuwe onderhandelingen. Onze achterban was immers tevreden over het resultaat en objectief was het een zeer goed resultaat. Ondanks onze tegenwerpingen is ProRail opnieuw om tafel gegaan met FNV op 12 en 17 december. Hier is een nieuw akkoord uitgekomen, met onder meer een voet van 160 euro per maand verhoging waardoor de laagste salarissen verder omhoog gaan, een extra verhoging van de onregelmatigheidstoeslag en garantie van OBP. Vervolgens heeft ProRail gevraagd aan VHS en CNV om in gesprek te gaan om alsnog akkoord te gaan. VHS wilde dat alleen als er ook voor onze achterban een verbetering in zit. Wij vragen die, samen met CNV, in de vorm van een ontwikkelbudget per medewerker per jaar van 1000 euro.
FNV legt dit nieuwe akkoord met een positief advies voor aan hun achterban. CNV en ook wij zullen in januari met een reactie komen. Maar het lijkt er hiermee op dat alsnog een ondertekening door alle vier partijen een reƫle mogelijkheid is.