Cao ProRail

Op woensdag 13 maart jl. gingen de cao-onderhandelingen bij ProRail van start. Op deze dag werden de inzetbrieven van de verschillende bonden toegelicht. De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen op 2 en 3 april a.s. Namens VHS zitten Gezina ten Hove, Guus de Mol en Goof Lindijer aan tafel. Op de achtergrond denkt een klankbordgroep van leden mee.

De belangrijke onderdelen van onze inzet zijn:

  • Een looptijd van 2 ½ jaar om onrust tijdens de overgang naar Zbo te voorkomen
  • Een substantiële koopkrachtverbetering. Om waardering voor het personeel te honoreren
  • Duurzame inzetbaarheid met onder meer verdere uitrol in de organisatie van de VHS pilot Anders Werken en een studieafspraak naar generatiepact-achtige regelingen waarbij ouderen (een deel van) hun werktijd en/of salaris inleveren om jongeren aan het werk te helpen
  • Lid blijven van de Sociale eenheid NS