Cao-onderhandelingsresultaat ProRail

16 oktober 2019

Er ligt een zwaar bevochten onderhandelingsresultaat dat pas na een laatste lange dag en nacht onderhandelen in Kaap Doorn tot stand kwam. Helaas hebben VHS, FNV en CNV niet alle eisen gerealiseerd die de achterban als mandaat had meegegeven. Daarom hebben de bonden het onderhandelingsresultaat neutraal voorgelegd aan de leden.

Het mandaat was: de verslechteringen van tafel, behoud van de ontziemaatregelen en een cao loonsverhoging die de koopkracht van de medewerkers van ProRail verbetert met een ondergrens van 3,5% - 4%. Werkgever heeft een loonbod van 4,8% voorgesteld bij een cao looptijd van 18 maanden. Dat is een gemiddelde loonsverhoging van 3,2% op jaarbasis. VHS en de overige twee vakbonden  realiseren zich terdege dat dit niet conform het mandaat van de leden is, echter er zat niet meer in.

Inmiddels heeft de ledenraadpleging in de Inktpot plaats gevonden waarbij zo'n 25 collega's aanwezig waren. De aanwezigen lieten zich niet negatief uit over het resultaat omdat ze begrepen dat we van ver moesten komen. Er was zelfs een compliment aan de onderhandelaars omdat zij uiteindelijk de aanval op de huidige arbeidsvoorwaarden hebben gepareerd. Een puntsgewijze samenvatting van de ondewerpen die tijdens deze ledenraadpleging de revue passeerden:

  1. Loonbod: onbegrip dat de eerste verhoging niet per 1 juli plaatsvindt.  Dat roept de vraag op hoeveel de loonsverhoging exact is en of we voor 2019 wel inflatiecorrectie halen.
  2. Begrip voor eigen Sociaal Plan ProRail, wel wordt het belang van de sociale eenheid onderkend.
  3. Wat gebeurt er als sommige bonden wel en andere niet instemmen. De onderhandelaars hebben benadrukt dat het goed is geweest dat we als bonden één front hebben gevormd en dat we dat graag zo willen houden.
  4. OBP is leuk, maar in kantoorfuncties betekent het dat werk gewoon blijft liggen en medewerkers ook op een OBP-dag deels doorwerken.
  5. Voelen jullie je als bonden wel serieus genomen met de door ProRail gekozen onderhandelingstactieken?

Vanuit andere ledenraadplegingen zijn de reacties minder positief. Met name op de verkeersleidingsposten. Men verwacht zeker meer dan 3,5%.

Eind oktober maken de bonden gezamenlijk de balans op. Wordt vervolgd dus.