Cao-onderhandelingen ProRail duren voort

25 februari 2021

Op dinsdag 16 februari jl. zaten de bonden en de directie van ProRail live aan de onderhandelingstafel. De sfeer was redelijk tot goed te noemen. Een aantal punten zoals verlofsparen, een RVU-regeling voor roostergebonden personeel en de thuiswerkvergoeding 2020 waren onderwerp van gesprek. Over de belangrijkste punten - loon en looptijd - is nog geen overeenstemming bereikt. Op 1 maart wordt hier verder over onderhandeld.