Cao-onderhandelingen ProRail

28 januari 2021

Opnieuw gooit de lockdown roet in het eten voor de cao-onderhandelingen bij ProRail. Op woensdag 16 december jl. gebeurde dit ook al. Toen werd afgesproken om op 20 januari weer met elkaar om tafel te gaan.

Op 20 januari jl. hebben partijen wel bij elkaar gezeten, maar is er niet onderhandeld. Er zijn alleen afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Op 4 februari zullen bonden en directie via een Teams-vergadering een aantal punten voorbereiden. En de hoop is dat er dan twee weken later weer live vergaderd kan worden en dat tijdens deze live bijeenkomst de lastige punten loon en looptijd besproken en uitonderhandeld kunnen worden.