Cao Movares akkoord

Vlak voor het einde van 2018 bereikten VHS, FNV en CNV met Movares een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Inmiddels hebben de leden van de drie vakbonden bij Movares ingestemd met het resultaat en is de nieuwe cao een feit.

De cao loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. In het resultaat is een structurele verhoging van de salarissen afgesproken: 1,5 % op 1 mei 2019 en nog eens 1,0 % op 1 december 2019.

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over het waarderings- en beloningsbeleid, de participatieregeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag om individuele medewerkers aan de organisatie te binden en stimulering van het lidmaatschap van een vakbond.