Cao Movares

VHS heeft op 17 december jl. samen met de vakorganisaties FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt met Movares voor een nieuwe cao. Het resultaat is met een positief advies ter goedkeuring voorgelegd aan de VHS'ers bij Movares.

De cao loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019. In het resultaat is een structurele verhoging van de salarissen en salarisschalen afgesproken: 1,5 % op 1 mei 2019 en nog eens 1,0 % op 1 december 2019.

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over het waarderings- en beloningsbeleid, de participatieregeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag om individuele medewerkers aan de organisatie te binden en stimulering van het lidmaatschap van een vakbond.