Buttonactie

De afgelopen week hebben de gezamenlijke spoor/OV-vakbonden werknemers in de OV-sector via een kaart gevraagd, naar bonden toe aan te geven of je onze inzet voor een fatsoenlijke AOW leeftijd en eerlijk pensioen voor iedereen, ondersteunt. En zo ja, of je bereid bent daarvoor vakbondsacties te ondersteunen. Deze kaartenactie loopt nog tot en met 10 maart aanstaande door. Deze kaarten worden massaal ingevuld. Een goed teken. Het is nu tijd voor de volgende publieksvriendelijke actie.

De gezamenlijke vakbonden roepen alle medewerkers in het openbaar vervoer op om met ingang van vrijdag 1 maart middels het opspelden van onderstaande button, naar je collega’s, reizigers, de OV werkgevers en het kabinet toe, openlijk uit te dragen de inzet van vakbonden te ondersteunen.

Ondanks dat dit geen harde actie is, hebben we de werkgevers informeel in kennis gesteld van bovenstaande vakbondsactiviteit.

De button is te verkrijgen bij Jeu Ramakers (NS), Robet-Jan Lenselink (Movares) en Goof Lindijer (ProRail).