Belangenbehartiging

23 september 2021

Als VHS zijn we vooral een vereniging voor kenniswerkers, kennisdelers, leidinggevenden, hoog opgeleide, slimme en zelfstandige mensen. Mensen die weten wat ze kunnen en wat ze willen. Die zelf keuzes maken in het leven en goed zijn in het zelf afspraken maken met hun “bazen” over hun werk output, over wat ze kwalitatief kunnen en willen leveren. Kortom, mensen die goed zelfstandig kunnen sturen op hun dagelijks werk of projecten. Die er hun hand niet voor omdraaien om ‘out of the box’ te denken, nieuwe zaken of vernieuwingen op te pakken, processen te sturen en samen te werken. Mensen die bereid zijn te leren en zelfreflectie hebben. Eigenlijk de ideale werknemer zou ik zeggen. wink

En toch, en toch, toch gebeurt het wel eens dat je als medewerker niet het gevoel hebt dat er naar je gekeken wordt als de ideale werknemer. Dat kostenbesparingen of een reorganisatie ertoe leidt dat er anders naar je gekeken wordt. Dat je als een duur productiemiddel gezien wordt in plaats van als een gewaardeerde collega. Of dat er een nieuwe leidinggevende is die er schijnbaar op staat om alle fouten uit het verleden weer een keer te maken. Waardoor jouw professionele adviezen juist niet gewaardeerd worden. En jij eerder bekeken wordt als een brenger van slecht nieuws dan als een positief kritische medewerker. Of dat het gewoon niet klikt met je nieuwe collega’s, leidinggevende, projectcollega’s. En dat “men” vindt dat jij je maar aan moet passen.

Allemaal redenen die maken dat je werkplezier minder wordt of er voor zorgen dat er misschien zelfs een conflict kan ontstaan. Dit alles kan ertoe leiden dat je misschien gaat piekeren of lichamelijke klachten krijgt. En kan tot twijfels leiden waarbij je je afvraagt of je het nog wel naar je zin hebt.

Soms overkomt dit je onverwacht en soms gaat het heel geleidelijk en voel je steeds meer onbehagen maar duurt het proces wat langer. En dan zijn er soms ook nog collega’s die openlijk aangeven niet met jou goed samen te kunnen werken of dat je niet in ‘hun’ team past.

In dit soort situaties komt een andere kant van VHS in beeld. Jullie weten wel dat we meepraten over nieuwe cao’s en in OR’en zitten, maar de meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat we ook professionele begeleiding bieden voor de hierboven beschreven situaties. Dat we individuele begeleiding of coaching bieden. Om te zorgen dat jouw situatie de professionele second opinion krijgt die het verdient. Deze ondersteuning is er om ervoor te zorgen dat jij geholpen wordt in wat je wilt en om je bij gesprekken bij te staan. Daarbij gaan we er echt voor om zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij wat je merkt of overkomt. Dan is er de meeste ruimte voor een gesprek of open oplossingen. Hierbij geldt net als bij twijfel, niet inhalen. Bij twijfel gewoon contact zoeken en een gesprek aan gaan met de VHS VKP’er (VakbondsKontaktPersoon).

Natuurlijk hoop ik dat jou dit nooit overkomt of dat je het nooit nodig zult hebben. Maar als professional is het ook van belang dat je professionele hulp vraagt als je het zelf kunt gebruiken.

Daarom hieronder een stukje tekst van de VHS website en de bijbehorende link.

Marcel Kunst
Voorzitter VHS, hét verbindende platform voor railprofessionals

 

VakbondsKontaktPersoon
De VakbondsKontaktPersonen (VKP'ers) zijn niet zozeer een commissie als wel een groep VHS'ers die in volkomen vertrouwelijkheid namens VHS mogen optreden. Hij of zij biedt coaching of professionele hulp voor een korte periode. Het doel is om arbeidsconflicten in de kiem te smoren of langdurig ongewenste werksituaties te helpen voorkomen. Het gaat hier dus om individuele belangenbehartiging op maat. Meer informatie vind je op de pagina belangenbehartiging.