Animo voor VHS actie IAO-19 positie

28 juni 2021

Begin juni deed VHS een oproep onder VHS'ers bij NS: ondersteun onze actie om in gesprek te gaan met de directie van NS over de positie van de IAO-19 schaal. En met succes. Inmiddels hebben zo'n 25 IAO'ers zich gemeld die deze actie onderschrijven.

De aanleiding

In juni 2020 liet de directie van NS weten dat de IAO-schalen bevroren werden tot 1 april 2022. Ook werd besloten de variabele beloning over 2020 en 2021 niet uit te keren. Dit alles als gevolg van de coronapandemie. De meest IAO'ers hadden hier destijds begrip voor omdat de coronacrisis grote gevolgen had voor de dienstverlening en inkomsten van NS. Inmiddels is er voor de NS'ers die onder de cao vallen een nieuwe cao mét salarisgroei en andere secundaire voorwaarden. Als VHS zijn we tevreden met deze nieuwe cao, maar dit betekent wel dat het verschil tussen de cao en de IAO-19 schaal zeer gering is geworden. VHS wil hierover dan ook in gesprek met de directie van NS.

Vervolg

Eind juli bereidt VHS samen met onze vakbondsonderhandelaar Gezina ten Hove het gesprek dat we met de directie willen voeren voor. Middels een brief aan de directie onderbouwen we vervolgens de positie van de IAO-19 en nodigen we de directie uit om deze zomer het gesprek met ons hierover aan te gaan. Wordt vervolgd dus.

Vragen

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je je aansluiten? Mail dan naar NS-bij-VHS@vhs.nl