ALV VHS: op naar de toekomst

21 november 2019

Donderdag 31 oktober jl. vond de extra ALV plaats waarin het bestuur haar visie op de toekomst van VHS presenteerde. Ook droeg tijdens de vergadering voorzitter a.i. Hans Montanus het stokje over aan de nieuwe voorzitter Marcel Kunst.

Zo'n dertig VHS'ers, zowel actieven als postactieven, waren naar de ALV gekomen om te horen of er nog toekomst zit in onze vereniging. Bestuurslid Bas Rijnders presenteerde onder de titel 'Vitaal VHS naar de toekomst' de visie van het bestuur. Waarbij hij aangaf dat het bestuur graag door wil met VHS, maar dat dat alleen kan als er genoeg energie in de vereniging zit. Al een aantal jaar daalt het ledenaantal van VHS. Dat is, helaas, een trend waar alle vakbonden mee te maken hebben. Betrokkenheid van mensen is minder en er zijn 'concurrerende' nieuwe initiatieven. Zo is bij NS het initiatief FRIS ten tonele verschenen. Ook de veranderde contributie-inning sinds begin dit jaar heeft de nodige leden gekost. Om de vereniging vlot te trekken moet er ten eerste dus genoeg energie in de vereniging en daarmee in de leden zitten. Daarnaast wil VHS verbinding zoeken met andere community's. En dat gebeurt ook al. Het Kenniscafé, waarbij VHS en Jong NS samen optrekken is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast heeft VHS een aantal unieke punten, onze 'kroonjuwelen': VHS zit aan tafel bij de cao-onderhandelingen van NS, ProRail, Movares en Dekra; VHS is vertegenwoordigd in het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Spoorwegpensioenfonds; en VHS-leden kunnen de hulp inschakelen van onze vakbondscontactpersonen bij (dreigende) arbeidsgeschillen. Daarnaast zitten we in diverse OR'en en hebben we een actieve achterban die meedenkt tijdens cao-onderhandelingen en over ons pensioen. De missie van VHS blijft dan ook: samen delen, professionaliseren en vernieuwen. Met en voor elkaar, nu en in de toekomst. Daarbij willen we een verbindend platform voor Railprofessionals zijn, richten we ons op HBO/WO-professionals en zijn vakmanschap, invloed en kennisdeling basiswaarden. Maar hoe ziet zoiets er in praktijk dan uit? Het idee is om dit agile vorm te geven: in teams samenwerken met een product owner en kleine stapjes zetten. Het bestuur heeft een eerste lijst van mogelijke activiteiten opgesteld, maar ook andere initiatieven en ideeën zijn welkom. De top vijf van het bestuur: wat vraagt de arbeid van de toekomst van mij, cao, samen met elkaar (verbinding zoeken met anderen, lidmaatschapsacties), technologie/robotisering (effect op mensen, wat is onze rol), trends/mobiliteitsallianties (spoor en wegverkeer).

Vanuit de zaal kwamen ook ideeën: zo kwam Paul Leenders met het idee om een team samen te stellen rondom 'klimaatverandering'. Ook klonk het geluid dat men toch voornamelijk lid is vanwege de 'kroonjuwelen'. Anderen gaven aan echter ook meerwaarde te zien in de spoorsectorbrede contacten van de leden onderling. Bestuursleden gaan de komende periode mensen benaderen om hen te enthousiasmeren voor de teams.