Achter de schermen

30 april 2020

Nu heel Nederland en waar mogelijk dus ook een groot gedeelte van de spoorsector vanuit huis werkt, betekent dit niet dat VHS met de armen over elkaar achteroverleunt. Integendeel, achter de schermen gebeurt een hoop. In alle spoorbedrijven is de medezeggenschap op een of andere manier betrokken bij de gevolgen van corona voor bedrijven en haar medewerkers. Een stand van zaken bij de verschillende bedrijven en een overzicht waar VHS allemaal actief is en hoe.

ProRail

Bij ProRail werkt een groot deel van de medewerkers thuis en zijn een aantal locaties gesloten. De Inktpot is open voor een paar medewerkers. Desalniettemin gaan veel activiteiten gewoon door en dat is voor velen extra druk en vermoeiend. Vanuit directie en medezeggenschap is er veel zorg voor de persoonlijke omstandigheden van medewerkers. Er is vast ook wat leegloop, niet iedere medewerker heeft het even druk.

De druk op het operationele werk valt mee, door de beperkte dienstregeling is het werk op de verkeersleidingsposten relatief rustig. Maar er worden volop plannen voor opschaling gemaakt. Vakbondsoverleg en medezeggenschap gaan gewoon door en met vergaderdiscipline wordt er goed vergaderd, al wordt het wat minder spannend. De afgesproken evaluatie van het cao-traject van vorig jaar ligt stil tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

CEO John Voppen sprak op 16 april in een interactieve call ruim 2000 medewerkers toe en beantwoordde vragen uit de chat. Een mooie actie en een hart onder de riem voor alle ProRailers.

NS

Nu de cao-onderhandelingen zijn opgeschort, vinden er regelmatig conference calls plaats tussen NS en de vakbonden. In deze calls worden met name de operatie en de perikelen die zich daar voordoen zoals deurbeleid, incidenten en te volle treinen besproken. Ook verlof komt ter sprake, net als de financiële consequenties van de coronacrisis. NS heeft een 'klussenbank' opgezet waarbij met name kantoormedewerkers aan kunnen geven waar handjes zijn en waar klussen liggen. Dit komt helaas nog niet goed van de grond doordat aanbod en vraag vooralsnog onvoldoende overeen komen. VHS houdt hier vinger aan de pols.

Movares

Bij Movares wordt hard doorgewerkt aan projecten van diverse opdrachtgevers, waaronder ProRail , Rijkswaterstaat, TenneT, gemeenten en waterschappen. Dit gebeurt vanuit huis, achter de PC en gewapend met WiFi, VPN-verbindingen, Software en Conference Tools. Het nodige afstemmen en vergaderwerk gebeurt het meest met MS Teams. Velen zijn inmiddels enthousiast over de nieuwe communicatietools. Wie weet wat daarvan resteert na de coronatijd. De last van het thuiswerken verschilt naar leeftijdsfase. Collega’s met jonge kinderen hebben vaak hun handen vol aan de opvang naast het werk. Ouderen, met vaak de kinderen studerend of werkend, hebben het wat rustiger op hun thuiswerkplek.

De kersverse OR is opgestart met twee trainingsdagen en een OR-vergadering. Deze week de eerste OV-vergadering (overleg tussen OR en directie). En daarnaast zijn er parallel vele Commissie-overleggen. Allemaal met gebruik van Conference Tools. Dit verloopt efficiënt en de onderlinge verbondenheid neemt alleen maar toe dankzij al die interacties.

Het Regieteam houdt via conference calls vinger aan de pols of en monitort waar corona gevolgen heeft voor Movares en haar medewerkers. Een van de dingen die uit deze calls is gerold betreft de uitkering van certificaten van aandeel (cva's). Conform cao-afspraak zouden medewerkers een deel van de salarisverhoging uitbetaald krijgen in cva's (certificaten van aandeel), echter de waarde is nu niet concreet en beargumenteerd te bepalen. Movares stelt dan ook voor deze uitbetaling later in het jaar te doen, als de 'wereld' weer wat genormaliseerd is en er beargumenteerd een bepaalde waarde kan worden vastgesteld. Dit kan fiscale effecten hebben voor de medewerker, maar zeker ook voor Movares: daarom heeft Movares er zelf ook alle baat bij om die cva's nog dit jaar wel aan te bieden. Deze afspraak heeft geen effecten voor de pensioenopbouw. De bonden en OR zijn akkoord.

DEKRA Rail

Bij DEKRA Rail verschilt het per medewerker/project hoe druk een ieder is. Er zijn collega’s die het nu minder druk hebben door het opschorten of wegvallen van projecten. Deze medewerkers zijn nog wel aan de gang voor interne projecten. Niemand zit vooralsnog (thuis) zonder werk. Hoe dat in de komende maanden gaat lopen is onduidelijk, maar dat geldt voor iedereen. Helaas hebben we geen glazen bol om in te kijken. Omdat DEKRA Rail diverse laboratoria heeft, werkt niet iedereen thuis en zijn er nog mensen in het bedrijfspand. De anderhalve meter afstand wordt daarbij in acht genomen. De OR heeft het op het moment duidelijk drukker. De OR heeft zeker een keer in de week overleg met directeur Jean-Paul van Hengstum en aan het begin van de crisis was dat zelfs bijna dagelijks. Ook heeft de OR het initiatief genomen voor een overleg met de OR’en van andere bedrijfsonderdelen van DEKRA in Nederland. Om de veertien dagen vindt er nu een kort overleg tussen de OR'en plaats. Al deze overleggen vinden nu, zoals overal, plaats op afstand met MS Teams aangezien de meeste mensen vanuit huis werken.

Contact

De technologische hulpmiddelen waarmee we nu met elkaar in contact staan, zijn in deze tijd een uitkomst. En ook na het coronatijdperk zullen deze tools waarschijnlijk meer gebruikt worden dan voorheen. Kortom eenieder maakt er een deugd van, teneinde het werkplezier te houden, onze klanten van dienst te zijn en - last but not least - het voortbestaan van onze bedrijven te bestendigen. Maar zoals onze vakbondsonderhandelaar Gezina ten Hove verzucht: 'Ik mis toch wel de fysieke contacten. Voor de echte onderhandelingen heeft dat zelfs mijn grote voorkeur.'

fotobijschrift: CEO John Voppen sprak op 16 april in een interactieve call ruim 2000 medewerkers toe en beantwoordde vragen uit de chat.