Recente berichten

29 mei 2019

Niet staken, wel om tafel

Zoals bekend heeft VHS Railprofessionals niet deelgenomen aan de staking in het openbaar vervoer van 28 mei. Onze vakbond is...

28 mei 2019

Negatief advies bonden OGW bij Treinmodernisering

FNV Spoor, CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals hebben het voorstel van NS omtrent de overgangsafspraken pilot Output Gerelateerd Werken (OGW)...

28 mei 2019

Titia Los in OR DEKRA Rail

VHS'er Titia Los neemt opnieuw zitting in de OR van DEKRA Rail. Met vijf plekken in de OR en vijf...

28 mei 2019

Bas Rijnders stelt zich voor

Al zolang hij zich kan herinneren is Bas Rijnders lid van een vakbond. Sinds een aantal jaren is dat VHS....

28 mei 2019

Fusie SPF en SPOV in voorbereiding

Afgelopen april hebben SPF en SPOV uitgesproken voornemens te zijn om per 31 december 2019 te fuseren. Dit betekent dat...

28 mei 2019

Column: Chaos

In 1983 riepen de bonden op tot een spoorstaking tegen een regeringsmaatregel. Het kabinet had besloten dat de ambtenarensalarissen met...

28 mei 2019

Verslag CAP-voorjaarsexcursie 2019

Het was een drukte van belang in restaurant Se7ven op de Mariaplaats in Utrecht op 25 april jl. Gezellig zaten...

25 apr 2019

Pensioenupdate

Het Spoorwegpensioenfonds heeft een tienjarencommunicatiebeleid geformuleerd en SPF en SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) gaan fuseren. Deze en andere onderwerpen...

25 apr 2019

Nieuwe penningmeester VHS Railprofessionals

Alberto Sneeuw is de nieuwe penningmeester van VHS Railprofessionals. Afgelopen ALV droeg Jan Herman Meijer het stokje over aan de...

25 apr 2019

Column: Contactadvertentie

VHS probeert alle professionals uit de spoorwereld met elkaar in contact te brengen. Dat zijn er vele duizenden. Een ambitieuze...

25 apr 2019

Algemene ledenvergadering VHS Railprofessionals

4 april jl. bezochten ruim 20 leden de algemene ledenvergadering van VHS Railprofessionals in de Inktpot te Utrecht. Na een...

25 apr 2019

Pensioenakkoord: partijen moeten weer om tafel

Tijdens de afgelopen ALV werden vragen gesteld over de deelname van VHS aan de acties rondom het pensioenakkoord. Onze voorzitter...